Soppe uit Bohemen (Tsjechië)

In Bohemen is de familienaam Soppe terug te voeren tot in de zestiende eeuw.

Bohemen is een historische regio die ongeveer de westelijke helft van wat nu Tsjechië is omvat. Bohemen was vanaf de elfde eeuw een zelfstandig onderdeel van het Heilige Roomse rijk, de eerste koning was Vratislav II in 1085. In 1627 werd het door Oostenrijk geannexeerd, en later was het dientengevolge onderdeel van de Oostenrijks-Hongaarse dubbelmonarchie, echter altijd als min of meer zelfstandig koninkrijk met Habsburgse koningen. In 1743 werd Bohemen een provincie van Oostenrijk. Na de eerste wereldoorlog werd de kaart van Europa nogal drastisch gewijzigd, en werd Bohemen onderdeel van de nieuwe staat Tsjecho-Slowakije.

In 1938 werd het duitssprekende deel van Bohemen, het Sudetenland, door Duitsland geannexeerd, waarbij het tsjechischsprekende deel door Duitsland als protectoraat werd bezet. In 1945 werden de oude grenzen van Tsjecho-Slowakije hersteld, en werd het duitstalige bevolkingsdeel verdreven. In 1992 tenslotte werd de splitsing van Tsjechië en Slowakije een feit, waarbij Bohemen onderdeel van de nieuwe staat Tsjechië was geworden.

In 1594 werd in Bohemen Christophorus Soppe geboren, en deze Christophorus is de stamvader van een lange lijn die in mannelijke lijn is uitgewerkt in het parenteel van Christophorus Soppe.

In Praag en omgeving (en daarbuiten) leven nog steeds nakomelingen van Christophorus.

Joost mag het weten – part 1

Bij het zoeken in oude kranten en archieven kom je onze naam nogal eens tegen. Vaak kan ik dan traceren om welk familielid dit gaat, maar er zijn ook vele knipsels waarvan ik geen idee heb bij wie ik die moet plaatsen. Op deze pagina een aantal krantenknipsels over Soppe familieleden die bijvoorbeeld een examen haalden, sportprestaties behaalden of gewoon verhuisden. Wie me kan helpen aan gegevens ben ik uiteraard dankbaar, mail me dan op theo (at) soppe.nl. Klik op de plaatjes voor een vergroting.

Drentsch_Dagblad_4-9-1943In het Drents Dagblad van 4 september 1943 wordt melding gemaakt van de aankomst van een Johanna Soppe, vanuit Den Haag naar Steenwijksmoer. Er komen meerdere personen voor in mijn database, waarvan er minstens 4 zijn op wie dit artikel van toepassing zou kunnen zijn…

 

 

 

De_Heerenveensche_koerier_30-6-1950Op 1 juli 1950 werd er in St. Johannesga gekorfbald, aldus meldt de Heerenveensche Koerier op 30 juni van dat jaar. Voor het Drentse twaalftal is bij de dames ene F. Soppe lid van de ploeg, maar mij is onbekend om wie dit gaat…

 

 

 

 

Friese_Koerier_2-3-1954In Gelderingen slaagde in 1954 aan de R.K. Kweekschool onder andere A. Soppe voor het godsdienstdiploma B. Dit wordt gemeld door de Friese Koerier van 2 maart 1954. Het godsdienstdiploma zal onderdeel zijn geweest van de opleiding voor onderwijzeres, maar wie deze A. Soppe is is mij niet bekend.

 

 

 

 

Nieuwsblad_van_het_noorden_29-9-1970Nog een onderwijzers, maar dan als kleuterleidster is in 1970 een N. Soppe van de Nieuwe Krim. Zij slaagde voor de acte van bekwaamheid als hoofdleidster bij het kleuteronderwijs, aldus het Nieuwsblad van het Noorden op 29 september 1970.

 

 

 

 

Nieuwsblad_van_het_Noorden_10-7-1978M. Soppe uit Dalen slaagde in 1978 voor het diploma kostuumnaaien aan de Coevorder vakschool. Dit wordt bericht door het Nieuwsblad van het Noorden op 10 juli van dat jaar. Ook hier is mij onbekend om wie dit gaat.

 

 

 

 

 

 

Soppe in Noord-Holland

Henk Soppe op zoek naar werk (1938)
Henk Soppe op zoek naar werk (1938)

Economische migratie is van alle tijden. Op zoek naar beter werk, meer inkomen, of gewoon op zoek naar inkomen; altijd zijn er mensen geweest die huis en haard verlieten om elders hun geluk te beproeven.

In 1935 vertrokken twee broers, Wim en Henk Soppe, vanuit Ommen naar het westen. Zij waren de oudste twee uit het gezin van Harm Soppe en Johanna Peters. Harm en Johanna waren enkele jaren eerder vanuit Coevorden naar Ommen vertrokken, en zouden later terecht komen in Driel, in de Betuwe, waar zij een fruitteelt- en veebedrijf exploiteerden. Deze woning is nog steeds in de familie en wordt bewoond door kleinkinderen van Harm en Johanna.

Wim Soppe kwam terecht in Nes aan de Amstel, een dorp onder de rook van Amstelveen. Hij deed boerenwerk en was tuindersknecht in Aalsmeer voordat hij bij de buitendienst van de gemeente Uithoorn kwam te werken. Hij trouwde net voor de oorlog met Alie Blom uit Vinkeveen en Waverveen, en uit hun huwelijk werden 5 kinderen geboren. Wim overleed op 48-jarige leeftijd aan een hartkwaal, zijn echtgenote Alie werd maar liefst 97 jaar oud.

Henk Soppe woonde rond 1937-1938 in Amsterdam Zuid, en zocht van daaruit werk als “Flinke R.K. boerenknecht, goed kunnende melken en verder met alle werkzaamheden bekend”. Hij zou later in Uithoorn bij Cindu in de chemische industrie carrière maken. Henk trouwde in 1945 met de Uithoornse Plonie van der Sluis en zij kregen 7 kinderen. Henk was een enthousiast wandelaar die in 2002 de krant haalde toen hij voor de dertigste keer, waarvan 28 keer in Uithoorn, de avondvierdaagse  uitliep. Hij wandelde in 40 jaar zo’n 31.000 km. Hij overleed 89 jaar oud, Plonie bereikte de leeftijd van 90 jaar.

 

Soppe in Amsterdam

Zoekend naar familiehistorie stuit je nogal eens op personen met de achternaam die je zoekt, maar waarvan je dan niet kan vaststellen of zij tot je familieboom behoren.

Zo vond ik in Amsterdamse registers diverse keren de naam Soppe en Soppen, maar schijnbaar ongerelateerd aan andere families in mijn onderzoek.

Zo werd een Anna Soppen in de Zuiderkerk begraven op 1 augustus 1636. Dat is ook direct alles wat ik van haar weet: was het haar eigen familienaam of de naam van haar man? Hoe oud was zij? Wie waren haar ouders? Vragen genoeg!

Dochter Maria Soppen van Marten Willems Soppen en Katharina Willems Boereel werd op 14 maart 1770 gedoopt. Ook hier verder nog geen aanknopingspunten.

Op het Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof werden vier dochters van een Pieter Soppe begraven: Christina in 1775, Maria in 1776, Johanna in 1781 en Dina in 1782. Opnieuw verder geen gegevens over leeftijden e.d. Pieter wordt in de begraafregisters aangehaald als Pieter Soppe van den Overtoom en Pieter Soppe van de Overtoomse weg bij den Overtoom

Begrafenis Johannes en Hendrik Johannes SoppenWat meer houvast bij Johannes Soppen die op 2 november 1802 in de Oude Kerk werd begraven. Van Johannes – wonend in de Korte Regulierdwarsstraat aan de Botermarkt – is terug te vinden dat hij in ondertrouw ging op 11 september 1801 met een Jacoba Bernardina Gerteler, dochter van Johannes en Gosina Huijgen en weduwe van Franciscus de Wit. Een trouwakte is niet gevonden, maar wel werd er op 4 juli 1802 een zoon gedoopt: Hendrik Johannes Soppen. Johannes en zijn zoon Hendrik zijn op dezelfde datum – en in 1 kist – begraven, mogelijk is er sprake geweest van een ongeval? Zijn weduwe Jacoba trad later in het huwelijk met een Harmanus Vaarvoort.

4 mei – Dodenherdenking

Graf van Jan Willem van Veenendaal

Jan Willem van Veenendaal

Jan Willem van Veenendaal sneuvelde, 26 jaar oud, op 13 Mei 1940 in de stellingen van de 1e sectie van 3-II-8 R.I. die waren gelegen tussen de Heimersteinselaan en de Levendaalseweg in Rhenen. Hij werd daar met 4 andere soldaten op 16 of 17 mei 1940 gevonden. Zij droegen allen nog hun tuniek en zijn gesneuveld rond 12.00 uur in de middag van 13 Mei 1940 toen hun stelling werd overmeesterd door Duitsers die handgranaten in de stelling gooiden. Jan Willem van Veenendaal is begraven in het tweede gedeelte van het 3e Hollandse graf op het Grebbekerkhof op 17 Mei 1940.

 


Joannes Blom
Johannes Blom

Johannes Blom was soldaat bij het 4-I-Auto bataljon. Hij sneuvelde bij de verdediging van Rotterdam op 13 mei 1940.  Johannes werd 25 jaar oud en is begraven op het ereveld in Schiedam.

 


Raymond F. SoppeRaymond Soppe

Raymond Soppe was soldaat bij het 31st Signal Construction Battalion van het Amerikaanse leger. Op 27 november 1943 was hij in het Middellandse Zeegebied, nabij Tunesië, aan boord van het troepenschip HMT Rhona  toen dat door een Duits bombardement tot zinken werd gebracht. Van de 2000 opvarenden kon minder dan de helft zich in veiligheid brengen. Raymond Soppe was daar niet bij, hij werd opgegeven als vermist.

 


Jo BlaauwgeersJo Blaauwgeers

Jo Blaauwgeers was bij de Marechaussée in Harreveld, en actief in het verzet onder de schuilnaam “Gert”.  Hij zorgde voor onderduikadressen, voedselbonnen en vervalste persoonsbewijzen en waarschuwde voor aankomende razzia’s. Samen met zijn collega Poulie hielp hij een Amerikaanse piloot ontvluchten. Blaauwgeers en Poulie werden verraden en op 6 juni 1944 gefusilleerd.  Zijn dochter Herma Jozé werd in december daaropvolgend geboren. Zij schreef later een boek over haar vader onder de titel “Freedom is not Free”.

 


Gradus SoppeGradus Soppe

Gradus Soppe was te werkgesteld bij een transportbedrijf in Hamburg. Om zijn vader te helpen op de boerderij bleef hij tijdens een verlofperiode langer weg, maar werd verraden door een NSB buurman en opgepakt door de groep van Herbertus Bikker. Op 12 september 1944 werd Gradus Soppe binnengebracht in de Straf- und Jugendgefängnis te Neumunster. Op 6 december 1944 is Gradus Soppe tijdens een vluchtpoging neergeschoten en in het ziekenhuis te Neumünster overleden. Naar Gradus Soppe is de G.J. Soppestraat te Steenwijksmoer vernoemd. Gradus heeft een oorlogsgraf op de RK begraafplaats van Steenwijksmoer.

 


Cap Arcona burningJan van Veenendaal

Politieman Jan van Veenendaal was in juli 1942 gearresteerd wegens verzetswerk, en via Kamp Amersfoort in Neuengamme terechtgekomen. In de nadagen van de oorlog werd het kamp ontruimd en werden de gevangenen op transport naar Lübeck gezet. Daar werden zij ingescheept op de Cap Arcona, de Thielbeck, de Deutschland en de Athen. Deze schepen gingen vervolgens voor anker in de Lübeckerbocht, de baai die toegang geeft tot de Oostzee.

Op 3 mei 1945 werd door de R.A.F. een bombardement uitgevoerd op de schepen, mogelijk in de veronderstelling dat het troepenschepen waren. De Cap Arcona, met aan boord Jan van Veenendaal, kreeg een voltreffer en zonk. Ook de andere schepen werden getroffen met uitzondering van de Athen, die met motorpech in Neustadt Holstein lag. Bij de ramp in de Lübeckerbocht kwamen 7000 van de 7600 opvarenden om het leven, gevangenen die zich zwemmend in veiligheid trachtten te brengen werden door leden van de Hitlerjugend alsnog doodgeschoten.

Jan van Veenendaal was 55 jaar, en liet vrouw en 5 kinderen achter.


Graf Antoon HilgerinkAntoon Hilgerink

Korporaal Antoon Hilgerink is op 22 jarige leeftijd op 11 april 1949 gesneuveld in Cheribon, tijdens de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog, wat toen de “politionele acties” werd genoemd.

Hij werd begraven op het Nederlands ereveld Pandu in Bandung.

Bekende Nederlanders in je familie

Stiekem hoopt een genealoog er altijd op een verbinding te vinden met een beroemd persoon. Als je data ver genoeg terug gaat vind je vaak wel een verbinding met Karel de Grote, er wordt verondersteld dat een groot deel van de Europeanen Karel de Grote tot één van zijn voorouders mag rekenen.

Ik heb de illusie Karel te vinden niet. Mijn voorouders waren op recentere generaties na voornamelijk boerenarbeiders, turfstekers en keuterboeren. En omdat daarvan niet heel veel geschiedenis is bijgehouden is het vaak al lastig om voorbij de achttiende eeuw te komen, qua onderzoek.

Anton DreesmannWel is het leuk als je bij toeval een verbinding vindt naar andere bekende personen. Zo kwam ik er recent achter dat V&D topman prof.dr. Anton Dreesmann (1923-2000) getrouwd was met een nakomeling van Alida Catharina Soppe. Alida was een dochter van Geerts Hindrik Soppe, en dus een zus van mijn oudvader Harm Hendrik Soppe.

Dreesmann was vader van vijf kinderen en die mag ik dus tot mijn familie rekenen. Het aantal generaties naar de gemeenschappelijke voorouder is zes, dus ik ben hun achter-achter-achter-achter-achterneef…. Je hebt er niets aan, maar wel leuk…

Linking Dutch and Iowa Soppe’s – part 1

For a long time we have not been able to find ancestors of Harm Hendrik Soppe, who came to Coevorden in the Netherlands in say 1813. Thanks to the continuous search by my second cousin Herman Assen, we now know that Harm Hendrik was a son of Geerts Hindrik Soppe and Maria Geertruid Höveler, and that he was born in a small town of Döllinghausen, in the region of Osnabrück, Germany.

This discovery led to a series of new relations in family-trees that were separated before. It turns out that Geerts and Maria had a family of five children, two sons and three daughters. Most of these were already in our database, but unrelated to one another. The complete family of Geerts and Maria is as follows:

  • Theodorus Adolphus Soppe;
  • Maria Alijda Soppe
  • Alida Catharina Soppe, born ca. 1773
  • Maria Catharina Soppe, born 1776
  • Harm Hendrik Soppe, born ca. 1780

Today I spent some time over the maps of the Osnabrück region, finding out that Döllinghausen is no more than about 9 kilometers, about 6 miles from Fürstenau, the residence of Johann Hermann Soppe and Catharine Calker. After Catharine’s death Johann Hermann Soppe emigrated to the United States, to land in Iowa. Two sons were already there. Johann Hermann was registered as Harman Soppe when he arrived in New Orleans on November 17, 1859.

It is fair to assume that Harman Soppe is related to Harm Hendrik, and hopefully we will find evidence for that one day. But we are a step closer to relate (at least part of) the Iowa Soppe’s to the Soppe’s from the Netherlands!

Geerts Hindrik Soppe

Onderzoek van Herman Assen, waarover hij publiceerde in “De Ganseveer”, het blad van Historisch Coevorden, heeft nieuwe gegevens opgeleverd over de afstamming van Herman Hendrik Soppe, de stamvader van de Soppe’s uit Coevorden.

Assen vond een zogenaamde consent de marriage, een huwelijksafkondiging van het huwelijk tussen Herman Hendrik Soppe en Fennegien Brouwers, gedateerd 3 oktober 1813 te Coevorden. Een consent de marriage is geen huwelijksakte, maar een aankondiging van een voorgenomen huwelijk. Belangrijke nieuwe informatie is dat van de beide echtelieden in spé de ouders vermeld staan!

“10-10-1813 te Coevorden:

Op heden Coevorden den derden October van het jaar eenduizend achthonderd en dertien des middags om twaalf uren heb ik, ondergetekende Berend Slingenberg, maire van Coevorden, arrondissement Assen departement van den Wester Eems, als ambtenaar van den burgerlijken stand met luide stemmen aan het huis der gemeente alhier afgekondigd, dat er trouwbeloften zin aangegaan tusschen Herman Hendrik Soppe, arbeider, thans woonachtig te Coevorden, meerderjarige zoon van wijlen Geerts Hindrik Soppe en Maria Geertruid Höveler als bruidegom ter eene en Fennegien Brouwer woonachtig op het Klooster onder Coevorden, meerderjarige dochter van Jan Harm Brouwer en Johanna Welmink als bruid ter andere zijde. En is dezen afkondiging ter gelijken tijd aan den buitendeur van het huis der gemeente alhier aangeplakt.”

We weten nu dus dat Herman Hendrik Soppe een zoon was van Geerts Hindrik Soppe en Maria Geertruid Höveler. En dat geeft weer nieuw aanknopingspunten in de zoektocht naar andere familieleden. Zo is dan nu ook bekend dat Hendrik – zover we nu kunnen herleiden – 3 zussen en een broer had.  Wellicht meer, maar dat is nog niet aangetoond.

Het ouderlijk gezin van Herman Hendrik Soppe is dan, voor zover nu bekend, als volgt:

  • Alida Catharina Soppe, geb. ca. 1773 en overleden te ‘s-Gravenhage op 19 september 1838. Alida was gehuwd met Frans van der Spek, en uit dat huwelijk zijn 4 kinderen bekend.
  • Maria Catharina Soppe, geb. 1776 te Döllinghausen en aldaar overleden op 9 april 1842. Maria was achtereenvolgens gehuwd met Gerd Henrich Rolfes en Johan Gerd Ruwe. Voor zover bekend is het eerste huwelijk kinderloos gebleven. Johan Ruwe noemde zich na zijn huwelijk Johan Gerd Rolfes, en uit dat huwelijk zijn vier kinderen bekend, zoon Gerd Heinrich, die weer zou trouwen met een dochter van Alida Soppe en Frans van der Spek (zie 1) is daar een van.
  • Herman Hendrik Soppe, die in Coevorden in het huwelijk trad met Fenne Brouwer. Zij zijn de stamouders van de Soppe’s van Coevorden.
  • Theodorus Adolphus Soppe, nadere gegevens niet bekend.
  • Maria Alijda Soppe, zij trouwde met een Johann Heinrich Sander en uit dat huwelijk is een zoon bekend.

Over Geerts Soppe en Maria Höveler is verder nog niet zo veel bekend, Maria overleed in 1831 op 20 september. Meer onderzoek zal nodig zijn om alle gegevens te reconstrueren. Wordt zeker vervolgd!

Majesteitsschennis (1908)

De Tijd 30-1-1908In een tijd waar vrijheid van meningsuiting een groot goed is kijk ik eens terug naar zo’n 100 jaar geleden. In januari 1908 moest de mijnwerker H. Soppe uit Kerkrade zich verantwoorden voor de rechter omdat hij “de Koningin had beleedigd en verwenscht”. Dat was dan dus koningin Wilhelmina, wel te verstaan. Wilhelmina was sinds 1898 op de troon, en dus 10 jaar in functie.

Over de aard van de beledigingen en verwensingen laat het artikel zich niet uit, wel dat Soppe goed bij zijn verstand was. Hij was eind november 1907 gearresteerd en na verhoor vrijgelaten, en op 29 januari 1908 had hij zich voor de rechtbank moeten verantwoorden. Soppe kwam niet opdagen, waarna de substituut officier van justitie 2 maanden gevangenisstraf eiste tegen “de “held””.

De_Tijd_14-2-1908Op 13 februari werd Soppe veroordeeld tot een maand celstraf, onvoorstelbaar in deze tijd! Soppe was echter nogal hardleers, want vier jaar later werd hij opnieuw veroordeeld tot een maand gevangenisstraf, schuldig bevonden “aan beleediging van de Koningin”.

Over de identiteit van genoemde Soppe ben ik niet 100% zeker, maar ik verdenk Hermanus Antonius Soppe. Hij was geboren te Dalen maar trouwde in 1912 in Heerlen met Anna Catharina Heutz. Uit dat huwelijk werden 4 kinderen geboren, allen te Heerlen. Hermanus Antonius was een kleinzoon van Antonius Soppe, een van de twee zonen van Harm Hendrik Soppe, onze stamvader.

Blijf waar je bent!

In het Algemeen Handelsblad van 29 februari 1912 stond wel een heel curieuze advertentie. “Soppe blijf waar je bent en zend bericht. Ik kom bij je – alleen- Soppe”.Adv._Algemeen_Handelsblad_29-2-1912

We zullen er wel nooit achter komen waar dit over gaat. Maar wel leuk te zien hoe men zo’n 100 jaar geleden contact met elkaar zocht of hield.

In onze tijd zijn we verwend met telefoon, sms, whatsapp, facebook en allerlei andere gadgets. In 1912 kon men alleen terugvallen op brieven of (waarschijnlijk als men geen adres had) een advertentie. En als je dan wil dat alleen de belanghebbende het begrijpt, dan moet het dus vanzelf een wat cryptisch bericht worden.

Ik heb tot nu toe tussen de advertenties geen antwoord gevonden, dus of men elkaar daadwerkelijk heeft ontmoet is mij niet bekend.